Trang Chủ
Trang Chủ
Trang Chủ
Trang Chủ
Banner Kg 20nam
Kghy Goibaoduong
Kangaroohydrogen1
Kghy Kg400hu
Banner Kangaroohydrogen.vn Moi
To Ca Chongo Hang Gia
Bao Duong May Loc Kangaroo
Đăng ký kiểm tra máy lọc nước

KHUYẾN MẠI TRONG THÁNG 6

-43%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.090.000₫.Current price is: 3.450.000₫.
-40%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 3.750.000₫.
-32%
Bộ quà tặng lên đến 2,000,000Đ
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.050.000₫.
-55%
Bộ quà tặng trị giá 2,000,000Đ
Original price was: 9.400.000₫.Current price is: 4.250.000₫.
-33%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.420.000₫.Current price is: 3.650.000₫.
-27%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.990.000₫.Current price is: 4.400.000₫.
-18%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 7.590.000₫.Current price is: 6.190.000₫.
-20%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 8.990.000₫.Current price is: 7.150.000₫.
-38%
Bộ quà tặng lên đến 2,000,000Đ
Original price was: 8.990.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-48%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 7.000.000₫.
-50%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 11.390.000₫.Current price is: 5.650.000₫.
-43%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 11.230.000₫.Current price is: 6.450.000₫.
-41%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 10.890.000₫.Current price is: 6.450.000₫.
Bottom Banner Kangaroo
-32%
Bộ quà tặng lên đến 2,000,000Đ
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.050.000₫.
-43%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.090.000₫.Current price is: 3.450.000₫.
-37%

Bộ quà tặng lên đến 2,000,000Đ

Original price was: 5.325.000₫.Current price is: 3.350.000₫.
-40%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.300.000₫.Current price is: 3.750.000₫.
-55%
Bộ quà tặng trị giá 2,000,000Đ
Original price was: 9.400.000₫.Current price is: 4.250.000₫.
-50%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 9.250.000₫.Current price is: 4.600.000₫.
-42%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 8.550.000₫.Current price is: 4.990.000₫.
-37%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.990.000₫.Current price is: 3.800.000₫.
-50%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 11.390.000₫.Current price is: 5.650.000₫.
-31%
Bộ quà tặng lên đến 2,000,000Đ
Original price was: 4.500.000₫.Current price is: 3.100.000₫.
668x134jpg
Kg100hcjpg 19040509522523356
-33%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.420.000₫.Current price is: 3.650.000₫.
-34%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.690.000₫.Current price is: 3.750.000₫.
-46%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 7.300.000₫.Current price is: 3.950.000₫.
-27%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.990.000₫.Current price is: 4.400.000₫.
-36%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.190.000₫.Current price is: 3.950.000₫.
-45%
Bộ quà tặng lên đến 2,000,000Đ
Original price was: 9.650.000₫.Current price is: 5.300.000₫.
-51%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 8.990.000₫.Current price is: 4.390.000₫.
-52%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 9.480.000₫.Current price is: 4.550.000₫.
-23%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.990.000₫.Current price is: 5.400.000₫.
-5%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 7.250.000₫.Current price is: 6.890.000₫.
-38%
Bộ quà tặng lên đến 2,000,000Đ
Original price was: 8.990.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-41%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 10.890.000₫.Current price is: 6.450.000₫.
-43%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 11.230.000₫.Current price is: 6.450.000₫.
-18%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 7.590.000₫.Current price is: 6.190.000₫.
-46%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 12.000.000₫.Current price is: 6.450.000₫.
-20%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 8.990.000₫.Current price is: 7.150.000₫.
-48%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 7.000.000₫.
-25%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 9.490.000₫.Current price is: 7.100.000₫.
-52%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 7.150.000₫.
-44%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 18.390.000₫.Current price is: 10.300.000₫.
-45%
Bộ quà tặng lên đến 2,000,000Đ
Original price was: 9.650.000₫.Current price is: 5.300.000₫.
-43%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 11.230.000₫.Current price is: 6.450.000₫.
-31%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 18.740.000₫.Current price is: 12.950.000₫.
-53%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 10.250.000₫.
-31%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 39.900.000₫.Current price is: 27.490.000₫.
-40%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 16.450.000₫.Current price is: 9.800.000₫.
-46%
SẢN PHẨM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT
Original price was: 15.500.000₫.Current price is: 8.300.000₫.
-59%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 14.900.000₫.Current price is: 6.050.000₫.
-27%
Miễn phí vận chuyển và lắp đặt
Original price was: 2.590.000₫.Current price is: 1.900.000₫.
-20%
Miễn phí vận chuyển và lắp đặt
Original price was: 2.450.000₫.Current price is: 1.950.000₫.
-19%
Original price was: 2.590.000₫.Current price is: 2.100.000₫.
-32%
Original price was: 3.750.000₫.Current price is: 2.550.000₫.
-24%
Original price was: 3.750.000₫.Current price is: 2.850.000₫.
-20%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 3.990.000₫.Current price is: 3.200.000₫.
-39%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.350.000₫.Current price is: 3.250.000₫.
-52%
Original price was: 5.990.000₫.Current price is: 2.850.000₫.
-22%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 4.700.000₫.Current price is: 3.650.000₫.
-25%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 4.590.000₫.Current price is: 3.450.000₫.
-18%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 4.450.000₫.Current price is: 3.650.000₫.
-40%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.290.000₫.Current price is: 3.800.000₫.
-36%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.990.000₫.Current price is: 3.850.000₫.
-27%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.790.000₫.Current price is: 4.250.000₫.
-45%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 7.500.000₫.Current price is: 4.150.000₫.
-38%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.290.000₫.Current price is: 3.900.000₫.
-33%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.800.000₫.Current price is: 4.550.000₫.
-44%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 9.425.000₫.Current price is: 5.300.000₫.
-23%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 7.290.000₫.Current price is: 5.600.000₫.
-40%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 9.890.000₫.Current price is: 5.890.000₫.
-42%
Original price was: 120.000₫.Current price is: 70.000₫.
-27%
Original price was: 150.000₫.Current price is: 110.000₫.
-33%
Original price was: 150.000₫.Current price is: 100.000₫.
-21%
Original price was: 700.000₫.Current price is: 550.000₫.
-25%
Original price was: 400.000₫.Current price is: 300.000₫.
-24%
Original price was: 500.000₫.Current price is: 380.000₫.
-48%
Original price was: 800.000₫.Current price is: 420.000₫.
-43%
Original price was: 880.000₫.Current price is: 500.000₫.
-46%
Original price was: 960.000₫.Current price is: 520.000₫.
-44%
Original price was: 750.000₫.Current price is: 420.000₫.
-27%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 13.990.000₫.Current price is: 10.200.000₫.
-29%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 15.550.000₫.Current price is: 11.100.000₫.
-33%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 18.250.000₫.Current price is: 12.200.000₫.
-21%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 6.500.000₫.Current price is: 5.150.000₫.
-22%
Gọi điện có giá tốt nhất
Original price was: 5.650.000₫.Current price is: 4.380.000₫.
-29%
Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 785.000₫.
-39%
Original price was: 1.050.000₫.Current price is: 640.000₫.
-39%
Original price was: 950.000₫.Current price is: 580.000₫.

KÊNH VIDEO TƯ VẤN

Dưới đây là một số video giới thiệu, hướng dẫn các sản phẩm

Tin tức – bài viết mới cập nhật

Dưới đây là một số bài viết, tin tức tổng hợp của chúng tôi, mời bạn tìm đọc:

Kangaroo lần đầu tiên lên tiếng về sáng chế độc quyền máy lọc nước Hydrogen

Trong 6 năm trở lại đây, uống nước Hydrogen hàng ngày để cải thiện sức ...

Cách lọc nước sạch thủ công bằng cát cực đơn giản cho gia đình

Lọc nước bằng cát là phương pháp đơn giản, ít tốn kém chi phí được ...

Nước kiềm điện giải có an toàn cho trẻ không?

Các bậc cha mẹ đều muốn trẻ nhận được đầy đủ dinh dưỡng tốt nhất ...

Hướng dẫn cách chọn mua máy lọc nước RO phù hợp

Với chức năng lọc sạch nước tối ưu, máy lọc nước RO luôn được người dùng quan tâm ...

Nên chọn Máy lọc nước nào tốt cho sức khỏe?

Sức khỏe là rất quan trọng đối với mọi người, có sức khỏe là có ...

Nước tinh khiết là gì? So sánh nước tinh khiết và nước khoáng

Nước uống sạch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của ...